Digitalt & socialt

Med stora öron når du längre än med en stor mun.

Det är inte svårt att lägga upp en företagssida på Facebook och LinkedIn eller ett konto på Instagram eller Twitter. Men frågan är varför du ska göra det?

Har du en plan, ett syfte och ett mål med din närvaro i sociala medier? Och framför allt; har du avsatt resurser (personer) för att göra det på ett bra sätt och därmed få full utväxling av din närvaro? Då har du rätt förutsättningar för att lyckas.

Rejnevik har planerat och sjösatt Linkedin- och Facebook-lanseringar både i Sverige och internationellt. Gemensam nämnare för de lyckade satsningarna har varit en dedikerad organisation. En organisation som avsätter tid och resurser och som är beredda att lägga tid på att lära sig för att förbättra och nå resultat.

En plan tar dig halva vägen. Uthållighet tar dig andra halvan.

Digitalt och socialt handlar det mycket om att lyssna in kunden och närma sig på ett ödmjukt sätt. Ett närmande som bygger på intresse från kundens sida. Att marknadsföra sig online handlar till stor del om att hjälpa potentiella kunder och andra intressenter att hitta till just din webbsajt, e-handelsplattform eller kanske Facebook-sida. Men framför allt handlar det om att få rätt besökare. Besökare som är eller kan bli intresserade av ditt erbjudande.

Varje webbsida ska sträva efter att ha ett tydligt syfte.

Man brukar dela in online-marknadsföring i on-page och off-page. Enkelt beskrivet, vad man kan göra på sin sajt (ökad konvertering genom A/B-testning och personalisering, sökmotoroptimering (SEO), men även sajtens struktur och logiska uppbyggnad (inte minst grafiskt)) och vad man kan göra på andra sajter (annonsering, t.ex. Adwords, SEO, samarbeten med bloggare och aktivitet i sociala medier). Listan kan naturligtvis göras väldigt lång och utmaningen är att hitta den eller de insatser som ger mest avkastning.

För när du väl har besökaren hos dig gäller det att få hen att agera. Dvs att konvertera besöket till ett köp, en nedladdning, ett ifyllt kontaktformulär eller liknande. Här finns ingen tid att förspilla. Har alla sidor på din webbsajt ett tydligt syfte? En “call-to-action”?


Linkedin