Kompetensområden

GODA IDÉER FÖRTJÄNAR ATT FÖRVERKLIGAS.
Goda idéer ska inte ligga kvar i skrivbordslådan. De behöver en stadig hand som leder dem framåt, rättar in dem i ledet när de svävar ut, föser dem framför sig när de tappar fart och curlar dem när de stöter på hinder. En stadig och varm hand. Men framförallt någons ovillkorliga fokus.

Digital media
Social media
PR
Film
Grafisk form