Social media

MED STORA ÖRON NÅR DU LÄNGRE ÄN MED EN STOR MUN.
I sociala sammanhang kommer man ofta längst genom att lyssna. Ställa en fråga, berätta en historia, men stanna kvar för att lyssna på svaret, på reaktionen. Väljer man att ta delar av sin kunddialog i sociala medier behöver man också en dedikerad organisation. Tid, resurser och viljan att förbättra för att nå resultat.HÖR AV DIG SÅ LÅTER VI ÖRONEN VÄXA TILLSAMMANS.