Om Rejnevik

Vad behöver du? En kommunikationschef, marknadschef, koordinator, kommunikatör, projektledare eller en specialist. Behöver du någon som tar kommunikation på allvar, som vet att bra kommunikation är sådan som bidrar till ökad försäljning, då har du tagit ett steg i rätt riktning nu.

Oavsett om du behöver hjälp på deltid, några enstaka timmar i veckan eller med ett avgränsat projekt så är du mest betjänt av någon som kavlar upp armarna och ser till att saker händer utifrån de förutsättningar som finns just nu.

0708-52 86 09
marcus@rejnevik.com

marcus_rejnevik