Sociala medier

Det är inte svårt att lägga upp en företagssida på Facebook och LinkedIn eller ett konto på Instagram eller Twitter. Men frågan är varför du ska göra det?

Har du en plan, ett syfte och ett mål med din närvaro i sociala medier? Och framför allt; har du avsatt resurser (personer) för att göra det på ett bra sätt och därmed få full utväxling av din närvaro? Då har du rätt förutsättningar för att lyckas.

Rejnevik har planerat och sjösatt Facebook-lanseringar både i Sverige och internationellt. Gemensam nämnare för de lyckade satsningarna har varit en dedikerad organisation. En organisation som avsätter tid och resurser och som är beredda att lägga tid på att lära sig för att förbättra och nå resultat.

0708-52 86 09
marcus@rejnevik.com