Det är både nyttigt och nödvändigt att tänka utanför boxen.
Men vem säkerställer att tankarna driver affären och samverkar genom att paketeras i en ny, bättre box?
En ny box med ny struktur, tidplan, budget och resultat som kan följas upp?
Det är alldeles för många goda tankar och idéer som aldrig blir verklighet när ingen boxar in dem.

Tänk inte bara utanför boxen. Tänk i nya boxar.