Det här förväntar sig kunden av din webbplats

12 januari 2016
Customer experience (CX) börjar ersätta begreppet User experience (UX) och tar tydligare avstamp i kundupplevelsen. Oavsett vad man kallar det för så ger denna lista ett bra ramverk över vad man bör tänka på när man ser över sin webbplats.

>>Läs mercx