Google Chrome större än Internet Explorer

12 maj 2016
Nu har Chrome tagit över tronen från Microsofts Internet Explorer som följt med alla Windows-datorer under många år. Statistiken säger att Chrome används av 42-60% av alla surfare (olika undersökningar ger lite olika siffror), men är nu klart störst, efter IE och Firefox. IE kommer successivt att efterträdas av Microsoft Edge, som följer med Windows 10.

På mobila enheter ligger Apples Safari på första plats med 49%, följt av Chrome med 29%.

>>Rejnevik Digital marknadsföring

>>Läs mer