PR: innehålls-typerna du ska jobba med

1 april 2016
MyNewsdesk har ställt samman en riktigt bra grundläggande lista över olika typer av innehåll som du kan använda som redskap i ditt PR-arbete.

>>Läs merCapture